Wetenschappelijk onderzoek

Er is op dit monet een wetenschappelijk onderzoek gaande naar de techniek zoals die in onze praktijk gebruikt wordt. Onze praktijk is een van de praktijken die bij dit onderzoek betrokken zijn. Dat betekent dat diegenen die voor een allereerste keer onderzocht en behandeld gaan worden het verzoek krijgen aan dit onderzoek mee te willen werken. Er wordt uitdrukkelijk geprobeerd de overlast die dit geeft tot een minimum te beperken. Dit doen we door, indien mogelijk, het hele onderzoek via het internet te laten verlopen en de vragenlijst zo kort mogelijk te houden.

Vragen?

Heeft U vragen over dit onderzoek dan kunt U die altijd aan de behandelend arts stellen of kijk op www.omg-onderzoek.nl. Voorafgaand aan het eerste consult wordt U al gevraagd of U aan het onderzoek mee wilt werken en krijgt U uitleg en instructie. Wilt U meer weten over dit onderzoek: zoals de reden, de opzet en de uitvoering, lees dan hier verder.