Onderzoek

Er is op dit moment een wetenschappelijk  onderzoek gaande naar de techniek zoals die in onze praktijk gebruikt wordt. Onze praktijk is een van de praktijken die bij dit onderzoek betrokken zijn. Dat betekent  dat diegenen die voor een allereerste keer onderzocht en behandeld gaan worden het verzoek  krijgen aan dit onderzoek mee te willen werken. Er wordt uitdrukkelijk geprobeerd de overlast die dit geeft tot een minimum te beperken. Dit doen we door, indien mogelijk, het hele onderzoek via het internet te laten verlopen en de vragenlijst zo kort mogelijk te houden.

Vragen?

Heeft U  vragen over dit onderzoek dan kunt U die altijd aan de behandelend arts stellen. Voorafgaand aan het eerste consult wordt U al gevraagd of U aan het onderzoek mee wilt werken en krijgt U  uitleg en instructie. Wilt U meer weten over dit onderzoek:  zoals de reden, de opzet en de uitvoering, lees  dan hieronder verder.

Wetenschappelijk bewijs

De technieken zoals die door ons gebruikt worden hebben in de praktijk reeds lang hun nut bewezen, getuige de vele tevreden patiënten. Maar praktijkervaring is nog geen wetenschappelijk bewijs. Daarom streeft de beroepsvereniging al lang naar gedegen onderzoek.  Zulk soort wetenschappelijk onderzoek dat de toets der kritiek kan doorstaan is niet iets dat alleen door goedwillende artsen zelf gedaan kan worden. Hiervoor is begeleiding nodig van een universitair onderzoeksinstituut. In dit geval is dat het EMGO instituut van de VU.

Waarom worden alleen ‘nieuwe’ patienten toegelaten tot het onderzoek? Mensen met een recidief van de klachten, die opnieuw komen na al eerder in onze praktijk behandeld te zijn, komen terug omdat zij positieve ervaring met het vak hebben. Zij vormen daardoor een positieve selectie en zouden het resultaat van het onderzoek in positieve zin beïnvloeden. Daardoor word een objectieve vergelijking van onze behandelwijze met andere behandelwijzen onmogelijk. Zij worden dus uitgesloten van deelname.

Wat wordt er onderzocht?

Het effect van de behandeling en wel zodanig dat een vergelijking met andere behandelmethoden mogelijk is, daarnaast het vaststellen van kenmerken van de verschillende klachten waarbij deze behandeling veel, minder of mogelijk zelfs niet effectief is. Zo onstaan zgn ‘predictiemodellen’. Daarmee wordt een betere indicatiestelling en nog betere voorspelling van het individuele effect van de behandeling mogelijk.

Uitvoering van het onderzoek

De uitvoering gaat als volgt: via email krijgt u een ‘link’ die u voert naar een vragenlijst: het eerste half jaar 4x, dan na 3/4 jaar en vervolgens nog een keer na een jaar. Dit lijkt lang maar komt omdat we niet alleen geïntersseerd zijn in het korte termijn effect maar juist ook in het effect op langere termijn. Praktijkervaring leert dat dit vak ook goed werkt bij de chronische klachten. Dit willen we graag door onderzoek bevestigd of uitgesloten zien. Juist omdat chronische patienten een groep vormen die nogal eens therapieresistent lijkt te zijn, is het van belang om het effect juist bij deze groep patienten vast te stellen.

De vragenlijst kan iets van uw geduld vergen. Deze vragenlijsten zijn gevalideerd en worden internationaal gebruikt. Om vergelijking met andere, eerdere onderzoeken mogelijk te maken moeten wij van deze lijsten gebruik maken. Daar komen vragen in voor die u mogelijk onnuttig voorkomen of lijken zaken dubbel gevraagd te worden. Wij hopen dat u hier begrip voor wilt hebben en zich over een mogelijk opkomende irritatie heen wilt zetten en de lijst volledig wilt invullen.


De eerste publicatie

De eerste publicatie naar aanleiding van het onderzoek vindt u hier.