Naamsverandering van het vak

Per 1.1.17 is de naam van het vak veranderd van ‘OrthoManueel’ naar ‘Musculoskeletaal’. Dit is gedaan om aansluiting te vinden bij het Engelstalig vakgebied. ‘Musculoskeletal Medicine’ is al jarenlang een internationaal bekend begrip in de Engelstalige literatuur.