FAQ

Bij welke klachten kan OMG helpen?
Aandoeningen

Als u rondloopt met pijnklachten is een behandeling door een arts OrthoManuele Geneeskunde misschien wel iets voor u. OrthoManuele Geneeskunde wordt ingezet bij verschillende klachten van het bewegingsapparaat, met of zonder duidelijke oorzaak. De meest voorkomende op het spreekuur van de arts OMG zijn:

  • (lage) rugpijn
  • nekpijn
  • hoofdpijn
  • schouder- en armklachten

Ook bij minder voor de hand liggende kwalen als hernia, whiplash, tintelingen of duizeligheid kan OrthoManuele Geneeskunde verlichting bieden. Dergelijke klachten kunnen namelijk worden veroorzaakt door beknelde zenuwen in de rug door een standafwijking van de wervels.

Oorzaak en gevolg

Soms is de oorzaak van pijn makkelijk te herleiden: een verkeersongeluk, vertilling, verdraaiing of ongelukkige val kunnen zorgen voor een stand- of bewegingsafwijking van de ruggenwervels. Maar de pijn kan ook het gevolg zijn van langdurige overbelasting door een verkeerde sta- of zithouding, of slapen op een slecht matras. Een stand- of bewegingsafwijking in de wervelkolom geeft een prikkeling van het zenuwstelsel. De klachten die hierdoor ontstaan, leiden vaak naar nek of rug, soms met uitstraling naar arm of been. In sommige gevallen is er zelfs sprake van invloed op de inwendige organen, met bijvoorbeeld hartkloppingen of obstipatie als gevolg.

Wanneer niet?

In geval van ernstige botontkalking (osteoporose), actieve gewrichtsontsteking zoals reuma, ernstig overgewicht, kanker met mogelijke uitzaaiingen of recente ongevallen met mogelijk nog aanwezige botbreuken kan een arts OrthoManuele Geneeskunde niet behandelen. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de behandelende arts OrthoManuele Geneeskunde.

Lage rugpijn
Lage rugpijn

Lage rugpijn wordt vaak behandeld met pijnstilling en het advies te blijven bewegen. In de acute fase kunnen spierverslappers verlichting bieden. Als de klachten niet snel genoeg afzwakken volgt een verwijzing voor fysio- of oefentherapie. De achterliggende gedachte is dat ‘spieren’ de oorzaak zijn van rugklachten. Veel patiënten knappen met bovenstaande behandeling goed op. Maar dit geldt helaas niet voor iedereen. Soms komen klachten ondanks oefentherapie en beweging terug. Soms verergeren ze tot bijna permanente pijn. In dergelijke gevallen kan een huisarts doorverwijzen naar een arts OrthoManuele geneeskunde voor verder onderzoek en behandeling. Veel patiënten vinden deze weg ook op eigen initiatief.

Oorzaak

Vaak zijn niet de spieren de oorzaak van rugpijn, maar is de spierpijn het gevolg van een ander probleem in de rug. Denk bijvoorbeeld aan standsafwijkingen van wervels, heiligbeen of andere botstukken en blokkeringen van de bijbehorende gewrichten. Ook tussenwervelschijven, facetgewrichten (de kleine gewrichten tussen de wervels) en banden kunnen een rol spelen bij het ontstaan van chronische lage rugklachten. Vaak is er bij lang aanhoudende pijn in de rug sprake van een combinatie van oorzaken.

Behandeling

De arts OrthoManuele geneeskunde is bij uitstek de arts om vast te stellen welke oorzaak of oorzaken bij u de klachten teweegbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een uitvraag van de klachten, onderzoek naar standafwijkingen en blokkeringen aangevuld met orthopedisch en neurologisch onderzoek. Vervolgens stelt de arts een behandelplan op. In drie tot zes behandelingen corrigeert de arts standafwijkingen en blokkeringen. Zo nodig geeft hij aanvullende oefeningen, buk- en tilinstructies en leefstijladviezen. Deze behandelaanpak kent een hoog succespercentage, ook bij patiënten met chronische pijnklachten.

Nekpijn
Nekpijn

Het aantal oorzaken dat nekklachten kan veroorzaken is zeer uitgebreid. Als nekpijn niet snel afzakt op de gebruikelijke therapie van pijnstilling, oefening en eventueel spierverslappers, moet er verder worden gezocht naar de oorzaak. De wervelkolom in de nek is beweeglijker dan die onder in de rug. Blokkeringen in de gewrichten en/of standafwijkingen van de nekwervels veroorzaken vaak nekklachten en hoofdpijn. Een andere aanleiding van nekpijn kan artrose zijn: een vorm van veroudering van een gewricht die vroeger of later bij iedereen optreedt.

Symptomen

Symptomen zijn verminderde beweeglijkheid en stijfheid. De artrose zelf geeft doorgaans geen pijnklachten. Artrose komt vaak voor in de nek, en vormt geen obstakel voor een behandeling.

Een standverandering in de nek, bovenrug of het overgangsgebied daartussen kan zorgen voor uitstraling in de armen, tintelingen of een doof gevoel. Problemen met een tussenwervelschijf zoals een hernia, bandletsels zoals whiplash en gewrichtspro-blemen kunnen leiden tot nekklachten.

Meestal is er sprake van een combinatie van factoren die tot nieuwe problemen leiden. Bij nekklachten geldt dat eerst alle oorzaken in beeld moeten worden gebracht voordat de behandeling kan starten. Vanwege zijn brede opleiding is de arts OrthoManuele Geneeskunde hier bij uitstek geschikt voor.

Hernia
Hernia

De wervelkolom bestaat uit 24 wervels, daar tussen zitten de tussenwervelschijven. Deze worden bijeengehouden door banden en spieren. Door een zwakke plek of een scheurtje in de tussenwervelschijf ( ook discus genoemd)  kan een uitstulping ontstaan: dit noemen we een hernia. Meestal zit de hernia onder in de rug. Daar kan hij op een zenuwbaan drukken en deze prikkelen of irriteren. De zenuwbaan is een aftakking van het ruggenmerg en wordt wortel genoemd.

Een hernia kan uitstralende, scherpe pijn geven vanuit de rug in bil en been. Deze kan doorlopen tot in het onderbeen, soms tot in de voet. Vaak is er ook lage rugpijn. Bepaalde houdingen of bewegingen, hoesten, niezen of persen kunnen de uitstralende pijn oproepen of versterken. Er kan ook een gevoel van doofheid of tinteling in het been optreden. Soms is er sprake van krachtverlies in het been, het bedienen van de pedalen in de auto kan moeilijk zijn of de coördinatie van het been met lopen is gestoord. In ernstige gevallen kan het plassen gestoord raken.

Diagnose

Een hernia kan eventueel acuut ontstaan door een ongeval of een plotse overbelasting maar is vrijwel altijd het eindresultaat van een geleidelijk verslechterende tussenwervelschijf. Die verslechtering ontstaat doordat er een langdurige overbelasting is geweest die te groot was voor de belastbaarheid van die discus. Die belastbaarheid is genetisch bepaald en varieert per persoon. Daarom is de aanleg om een hernia te krijgen niet bij iedereen gelijk en komt veelal ‘in de familie’ voor. Het geleidelijk verslechteren van een discus geeft kenmerkende klachten waarvan lage rugklachten na belasting of ‘spit’ een onderdeel kan zijn. Het herkennen van dit klachten patroon door een arts OrthoManuele geneeskunde kan helpen dit proces van verslechtering te stoppen door uitleg te geven over wat juist wél en juist níet te doen met de rug en welke oefeningen nuttig zijn.

Op grond van de symptomen en een lichamelijk onderzoek kan meestal worden vastgesteld of de zenuwwortel in de lage rug wordt geprikkeld. Om een hernia aan te tonen is een MRI scan nodig. Toch is er niet altijd een verband tussen de afwijkingen op de MRI en de symptomen. In Nederland is het beleid bij huisartsen en specialisten om alleen een scan te maken als een operatie wordt overwogen.

Herniaklachten nemen in veel gevallen vanzelf geleidelijk af. Na enkele weken kan de patiënt weer redelijk actief zijn. Toch houden veel mensen restklachten: pijn of een doof gevoel in het been, een subtiele coördinatiestoornis of rugpijn. Soms blijft de patiënt veel pijn voelen en houdt het krachtverlies aan. Als klachten snel verergeren, er een doof gevoel in de liezen en rond de anus ontstaat of de controle over plassen wordt verloren is er reden voor specialistisch onderzoek.

Behandeling

In de meeste gevallen kan een herniapatiënt het af zonder operatie. Een arts OrthoManuele geneeskunde stelt de diagnose, bepaalt welke behandeling het beste is en of een consult bij de neuroloog nodig is. Ook kan hij medicijnen voorschrijven of een injectie in de rug geven als er een ontsteking bij de wortel is ter plaatse van de hernia. Vervolgens corrigeert de arts de stand en functie van wervelkolom en bekken door manipulatie. Tot slot bepaalt hij wat de juiste oefeningen zijn om de rugfunctie te herstellen.

Door ervoor te zorgen dat het niet aangedane deel van de wervelkolom zo goed mogelijk functioneert en recht staat, wordt het gebied rond de hernia bij bewegen ontzien. Dit geeft vermindering van de klachten en bevordert het (spontane) herstel. Daarnaast geeft de arts uitleg waarom de hernia waarschijnlijk is ontstaan en geeft houdings- en oefeninstructies om een bestaande hernia te verminderen c.q. te genezen en om een recidief hernia te voorkomen. Dit geldt ook voor mensen die reeds aan een hernia geopereerd zijn.

Whiplash
Whiplash

‘Whiplash’ betekent zweepslag en dat is vaak wat er aan ten grondslag ligt: een zwiepende beweging van de nek, van de ene eindstand naar de andere. De oorzaak is vaak een verkeersongeval, een aanrijding van achteren met het hoofd in gedraaide positie. Minder bekend is dat een slag of bal tegen het hoofd of een valpartij ook whiplash kunnen veroorzaken.

Symptomen

De verschijnselen kunnen direct na het ongeval, of pas dagen later optreden. Behalve pijn en bewegingsbeperking van de nek , schoudergordel, armen en rug, zijn de zogenaamde cognitieve stoornissen een belangrijk probleem. Dit zijn hersenfunctiestoornissen zoals concentratie- en geheugenvermindering. Daarnaast kan er sprake zijn van duizeligheid of slikklachten. Ook komt het voor dat patiënten emotioneel ontregeld zijn. Huilbuien, stemmingsstoornissen, angstklachten en slaapproblemen. Een ander kenmerk is overprikkeling van het zenuwstelsel en de zintuigen. Licht, geluid of pijnprikkels worden dan veel sterker waargenomen dan normaal. Herstel van whiplash verloopt in de meeste gevallen gunstig. Toch is er een grote groep die er chronische klachten aan over houdt. Dit kan ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor het professioneel functioneren.

Behandeling

Als botbreuken, hernia’s of ander letsel door onderzoek zijn uitgesloten, kan de whiplash behandeld worden. De arts OrthoManuele geneeskunde stelt de diagnose en herstelt door systematische manipulaties van de wervelkolom, de standafwijkingen en blokkeringen die door het ongeval zijn ontstaan. Hij begeleidt de patiënt bij het geleidelijk hervatten van dagelijkse taken en werk. Ook bepaalt de arts welke oefeningen zinvol zijn en schat hij in of EMDR nodig is. EMDR is een psychologische techniek die bij de behandeling van een posttraumatisch stress syndroom wordt toegepast.

Kan RSI behandeld worden?
RSI (repetitive strain injury) is een probleem dat gezien kan worden vanuit de verstoring van de balans belasting-herstel van het betreffende weefsel. Je zou ook van een zekere materiaalmoeheid kunnen spreken, waarbij er te veel belasting is, en naar verhouding te weinig herstel. De klachten kunnen dus in diverse weefsels of organen spelen bijvoorbeeld de duim bij fervente computeraars, de knie bij stratenmakers, de rug bij slechte houding. RSI is dus alleen maar een moderne naam voor een al lang bestaand probleem: overbelasting. De oorzaken kunnen divers zijn: de techniek van de handelingen die worden uitgevoerd, de ergonomie (verkeerde stoel), slechte houding (bij het zitten of tillen), of stoornissen in stand of beweeglijkheid van de gewrichten. Als dat laatste het geval is kan Orthomanuele Geneeskunde goed helpen.
Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
Een eerste intake en behandeling neemt 40-50 minuten in beslag, vervolg behandelingen duren 20 – 30 minuten. Hoeveel behandelingen er noodzakelijk zijn is mede afhankelijk van de klachten en kan met redelijke zekerheid worden vastgesteld na een eerste onderzoek. Uit registratie in de eigen praktijk blijkt dat mensen die voor een eerste keer komen gemiddeld 2,63 behandelingen nodig hebben. Mensen ‘op herhaling’ hebben gemiddeld 1,30 behandelingen nodig. Klachten kunnen vanaf de eerste behandeling verbeteren, maar dat gebeurt lang niet altijd. Soms duurt het wat langer en kan er zelfs enige napijn na een behandeling optreden. Of de klachten blijvend verbeteren is pas 4-10 weken (afhankelijk van de klacht en omstandigheden) na de laatste behandeling vast te stellen.
Ik ben zwanger, kan ik behandeld worden?
In principe kan een onderrug behandeld worden tijdens zwangerschap. Het enige probleem bij een gevorderde zwangerschap is dat de patiënt niet meer alle houdingen kan aannemen tijdens de behandeling. Dit is echter meestal oplosbaar.
Bij mij is slijtage geconstateerd, kan OMG nog iets voor mij betekenen?

Veelal zijn klachten in het houdings- en bewegingsapparaat ‘aspecifiek’ d.w.z. er is geen duidelijke oorzaak of diagnose gevonden en worden de klachten toegeschreven aan ‘slijtage’. Dit is zeker niet altijd terecht. Het verbeteren van het evenwicht in- en de beweeglijkheid van bekken en wervelkolom geeft vaak verbetering van de klachten. Aan de eventuele slijtage op zich, kan niets gedaan worden.

Heeft u vragen die hierboven niet beantwoord zijn, neem dan vrijblijvend contact op.