Tarieven

Het tarief voor het eerste consult en behandeling bedraagt  € 110,-
Het tarief voor een vervolg consult en behandeling is  € 90,-

Na onderzoek en behandeling wordt u verzocht af te rekenen. U kunt pinnen of contant afrekenen. U krijgt een kwitantie, hetzij geprint of als pdf naar uw emailadres, die u zelf kunt verrekenen met uw zorgverzekeraar.

Bijna alle zorgverzekeraars hebben behandelingen van artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde opgenomen in het eerste aanvullende pakket. De vergoeding hangt af van de gekozen verzekering. In uw polisvoorwaarden vindt u het aantal behandelingen dat vergoed wordt. De behandelingen worden vergoed wanneer de behandelend arts ingeschreven is in het Register Musculoskeletale Geneeskunde. Wanneer u een arts zoekt kunt u deze hier vinden: https://www.mskzorg.nl/overzicht-artsen

De vergoedingen verschillen per verzekeraar en per gekozen pakket.
U kunt dit navragen bij uw verzekeraar of nazien in een overzicht dat voor dit doel gemaakt is.