Tarieven

Het tarief voor het eerste consult en behandeling bedraagt  € 120,-
Het tarief voor een vervolg consult en behandeling is  € 100,-

Na onderzoek en behandeling wordt u verzocht per pin af te rekenen. U krijgt hiervoor een kwitantie, hetzij geprint of als pdf naar uw emailadres of indien u wilt beide. Verrekenen met uw zorgverzekeraar moet u zelf doen.

Bijna alle zorgverzekeraars hebben behandelingen van artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde opgenomen in het aanvullende pakket. De vergoeding hangt af van de gekozen verzekering. In uw polisvoorwaarden vindt u het aantal behandelingen dat vergoed wordt. De behandelingen worden vergoed wanneer de behandelend arts ingeschreven is in het Register Musculoskeletale Geneeskunde. Wanneer u een arts zoekt kunt u deze hier vinden: https://www.mskzorg.nl/overzicht-artsen

De vergoedingen verschillen per verzekeraar en per gekozen pakket.
U kunt dit navragen bij uw verzekeraar of nazien in een overzicht dat voor dit doel gemaakt is.