Afspraken

Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt.

De afspraak voor een eerste onderzoek en behandeling moeten telefonisch worden gemaakt.  U belt daarvoor 0570  600155. De praktijk is geopend op de maan-en dinsdagen. Afspraken kunnen echter de hele week gemaakt worden door het bovenstaande nummer te bellen en de voicemail in te spreken. Dan wordt u terug gebeld voor een afspraak.

Patiënten die voor een allereerste behandeling komen krijgen soms te maken met een wachtlijst. Deze wisselt enigszins. In bijzondere gevallen, bij zwangerschap of voorgenomen operatie bijvoorbeeld, kan iemand voorrang krijgen. Patiënten die eerder zijn behandeld kunnen altijd bellen wanneer hun klachten mochten terugkeren. Voor hen geldt geen wachtlijst. Wij proberen dan een afspraak zo snel mogelijk te maken.

Wat zijn de tarieven en hoe zijn de vergoedingen van zorgverzekeraars.

Hoeveel behandelingen zijn er gemiddeld nodig?

Patiënten die een eerste keer komen hebben gemiddeld 3-4 behandelingen nodig, patiënten met recidief klachten gemiddeld 2 behandelingen.