Menzis en de VGZ groep doen moeilijk over de naamsverandering.

Medio 2016 zijn alle verzekeringsmaatschappijen op de hoogte gesteld van de naamsverandering per 1.1.17 met het verzoek hun polisvoorwaarden aan te passen. Dat is goed gelukt, behalve bij …. : Menzis en de VGZ groep ( VGZ, IZA, IZZ, Univé, UMC, Bewust, Zekur en Zorgzaam). Zij vergoeden de kwitanties met de nieuwe naam en logo niet. Er is, zonder succes, uitvoerig geprobeerd deze verzekeraars uit te leggen dat het slechts om een naamsverandering gaat. Om die reden is de tekst op de kwitanties weer gedeeltelijk terug veranderd naar ‘ OrthoManueel’ zodat u de kwitanties weer vergoed krijgt. Is er een kwitantie geweigerd? Vraag ons om een nieuwe!

Nu maar hopen dat de verzekeringsmaatschappijen die hun polisvoorwaarden wel hebben gecorrigeerd nu niet moeilijk gaan doen. ” Jullie hadden toch een nieuwe naam  en logo?”

We houden u wel op de hoogte van deze ambtelijke soap.